Skládka Úholičky - IV. etapa

Jako Generální dodavatel stavby jsme započaly IV. etapu stavby skládky v Úholičách - a to sektory č. 4.1 a 4.2 Objednatelem je společnost REGIOS. Stavba by měla být dokončena v listopadu 2011.

Vdechneme stavbě život