Skládka Úholičky - Rekultivace

V srpnu začínáme jako Generální dodavatel stavby zajištovat Rekultivaci skládky Úholičky - plocha 4, kde je hlavním objednatelem společnost REGIOS. Stavba bude dokončena v Listopadu tohoto roku.

Vdechneme stavbě život