Certifikáty ISO

 

Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005


Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci ČSN OHSAS 18001:2008


Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu ČR- Osvědčení umožňující přístup k utajované informaci stupně utajení „VYHRAZENÉ"

NBU

 
Politika integrovaného systému řízení PIIS s.r.o., viz sekce Dokumenty ke stažení

 

 

Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009Integrovaný systém managementu - Zlatý certifikát

Integrovaný systém managementu - Zlatý certifikát

 

Vdechneme stavbě život