Construction Management

(realizace staveb)

■ přítomnost jako stavební manažer na stavbě
■ koordinace jednotlivých činností
■ rozdělení stavby na obchodní soubory
■ zajištění tendru jednotlivých souborů
■ smluvní vázanost subdodavatelů s PIIS s.r.o.
■ zachování transparentnosti a otevřenosti výběrových řízení
■ zodpovědnost za projektovou dokumentaci a výstavbu v jedněch rukou od počáteční fáze projektování do ukončení díla - kolaudace
■ včasná dohoda o celkovém harmonogramu výstavby před zahájením stavebních prací
■ přenos většiny rizik z investora na PIIS s.r.o.
■ pevná odměna za Construction Management stanovená před zahájením činnosti
■ potenciál k dalším úsporám z dohodnuté ceny
■ nekonfliktní forma smlouvy

Vdechneme stavbě život