Design Management

Design Management
(příprava a řízení projektové dokumentace)

■ zabezpečení vstupních podkladů a příprava řízení projektové dokumentace
■ zabezpečení, řízení a kontrola dokumentace EI A (pokud bude třeba)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro územní řízení (DUR)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy stavby pro stavební povolení (DSP )
■ zabezpečení, řízení a kontrola tendrové projektové dokumentace (dokumentace pro výběr zhotovitele – TDW)
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy provádění staveb (DPS )
■ zabezpečení, řízení a kontrola projektové přípravy skutečného provedení stavby

Vdechneme stavbě život