Tender Management

Tender Management
(organizace a zajištění výběrových řízení)
■ organizace a zajištění výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace (dokumentace EI A, dokumentace přikládaná k  návrhu na vydání územního rozhodnutí
■ DUR, projekt pro stavební řízení – DSP , tendrová dokumentace – dokumentace pro výběr zhotovitele stavby) – podlimitní nebo nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném zadávacím řízení organizace a zajištění výběrového řízení na zhotovitele stavby – podlimitní nebo nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném zadávacím řízení

Vdechneme stavbě život