Projekční činnost

(příprava a zpracování projektové dokumentace ve všech jejích stupních)

■ architektonické, zastavovací a objemové studie, studie proveditelnosti
■ projektová dokumentace přikládaná k návrhu na vydání územního rozhodnutí (DUR)
■ projektová dokumentace přikládaná k návrhu na vydání stavebního povolení (DSP )
■ tendrová projektová dokumentace - dokumentace pro výběr zhotovitele (TDW)
■ projektová dokumentace pro provádění staveb (DPS )
■ dokumentace skutečného provedení stavby

Vdechneme stavbě život