Profil společnosti

Společnost PIIS s.r.o. byla založena v roce 1992.

Předmětem činnosti společnosti PIIS s.r.o. jsou komplexní služby v oblasti Přípravy a řízení projektů a staveb (Design Management, Cost Management - Řízení nákladů staveb, Tender Management - Organizace výběrových řízení, Quality Management - Technický dozor investora, Dotační Management).
Dále naše společnost nabízí Construction Management - Dodávky staveb a stavebních celků.

V rámci komplexní podpory pomáháme svým potencionálním obchodním partnerům konzultační
a poradenskou činností již v počátečních fázích projektu. Snahou našich pracovníků je nalezení nejlepšího
a nejefektivnějšího technického řešení, které odpovídá individuálním představám našich zákazníků.

Naše síla tkví především v poskytování systémových řešení, vyvíjejících se na základě zkušeností špičkových odborníků řady profesí. Dokážeme být velice flexibilní k požadavkům a potřebám i toho nejnáročnějšího klienta. Spolupracujeme s tuzemskými i zahraničními investory a realizujeme zakázky po celém území naší republiky i mimo ně. Našimi cílovými zákazníky jsou obce, města, státní instituce, soukromí investoři.
PIIS s.r.o. je dynamickou společností s nepřetržitým vývojem. Reagujeme na nejnovější trendy a požadavky trhu, hledáme neustále nejnovější cesty pro zkvalitnění řízení procesů uvnitř i vně firmy a podporujeme další vzdělávání a profesní růst svých zaměstnanců.

Na základě bezpečnostní prověrky bylo společnosti vydáno Národním bezpečnostním úřadem Osvědčení umožňující přístup k utajované informaci, dle zákona 412/2005 Sb. stupeň „DŮVĚRNÝ".

Potvrzením vysoké kvality našich služeb je obdržení certifikátů dle ČSN EN ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007 vydaných společností STAVCERT


 

Vdechneme stavbě život