Reference

Project and Construction Management

Projekty v realizaci

Skládka Úholičky - Rekultivace

Objednatel: REGIOS, a.s.

Skládka Úholičky - IV. etapa

Objednatel: REGIOS, a.s.

Areál skládky Úholičky SO 10 Provozní budova - přístavba

Objednatel: REGIOS, a.s.

Poliklinika Budějovická objekt BETA

Objednatel: BELLMARK ASSET MANAGEMENT a.s.

Biomedrec - Ústav molekulární a transakční medicíny

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Likvidace kontaminované zeminy, Paramo Kolín

Objednatel: .A.S.A., spol. s r.o

Dostavby teoretických ústavů Lékařské fakulty UPOL Univerzity Palackého

Objednatel: Univerzita Palackého Olomouc

Skládka Úholičky - Rekultivace

Objednatel: REGIOS, a.s.
Předmět plnění: Generální dodavatel stavby
Místo stavby: Úholičky
Investiční náklady: 15,617 000 Kč bez DPH
Doba plnění: 08/2011- 11/2011

Vdechneme stavbě život