Reference

Tender Management

Letní koupaliště v Hradci Králové – projektová dokumentace

Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Areál aktivit volného času Hradec Králové

Objednatel: Sdružení “Areál Malšovice”

Tabulový vrch II.

Objednatel: Úřad práce v Olomouci

Administrativní budova MICHÁLEK s.r.o.

Objednatel: MIC HÁLEK s.r.o.

Doplnění kanalizačních systémů a ČOV Hradec Králové – dokumentace pro výběr zhotovitele

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové a.s.

Stavba montážní haly KIEKERT - CS

Objednatel: KIEKERT - CS , s.r.o.

Domov důchodců Nová Paka

Objednatel: Město Nová Paka

Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou, ul. Za Střelnicí, Lanškroun

Objednatel: Město Lanškroun

Osada Buďánka - výběr investora a zpracovatele koncepce rozvoje lokality

Objednatel: Městská část Praha 5

Projektová dokumentace pro výstavbu sociálně – zdravotnického zařízení

Objednatel: Město Nová Paka

Kanalizace Rosice, Synčany

Objednatel: Obec Rosice

Letní koupaliště v Hradci Králové – projektová dokumentace

Objednatel: Statutární město Hradec Králové
Investiční náklady: 468 900 000,- Kč
Doba plnění: 09/2006 – 02/2007
Cena předmětu zakázky: 9 333 000,- Kč
Způsob zadání: nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Vdechneme stavbě život